Židovský hřbitov Hřivčice
Pomozte zachovat jeden z největších židovských hřbitovů v severních Čechách