Židovský hřbitov Hřivčice
Navštivte jeden z největších židovských hřbitovů v severních Čechách
Home page

Projekty obnovy

srpen 2016

V současné době projekt rekonstrukci Židovského hřbitova u Hřivčic realizuje Spolek na obnovu židovských památek na Perucku za podpory Nadačního fondu obětem holocaustu, Nadace židovské obce Praha, ESJF European Jewish Cementeries Iniciative a dalších sponzorů.

V letech 2011-14 se na rekonstrukci podílel partner Husův sbor na Peruci za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu a Úřadu práce Ústeckého kraje.

Dosud bylo postaveno více než 120 zachovalejších náhrobků, byla průběžně rekultivována a udržována zeleň. Dále byla na hřbitov umístěna informační cedule o historii židovského hřbitova a do nedalekých Hřivčic byly umístěny směrovky informující návštěvníky regionu o existenci této památky. V roce 2015 byla opravena obvodová zeď a bývalá márnice byla upravena jako místo pro památník IN MEMORIAM, který byl slavnostně odhalen 21.6. 2016.

Cílem projektu je též upozornit veřejnost na nutnost tolerance, rasové a náboženské snášenlivosti. Obnova hřbitova umožní toto memento zachovat i pro budoucí generace tak, aby tyto hrůzy neupadly v zapomnění.


Dárci:

NFOH Nadační fond obětem Holocaustu
Legerova 22/1854
120 00 Praha 2
IČ: 26189381
Email: info@fondholocaust.cz
Web: www.fondholocaust.cz

ZOP

Nadace Židovské obce Praha
Maiselova 250/18
110 01 Praha 1
ÚP Louny Úřad práce Louny z prostředků Evropské Unie
konkrétně ESF Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, číslo sml. veřejně prospěšné práce: LNA-VL-49/2011/č.projektu CZ.1.04./2.1.00/03.00001, číslo sml. LNA-VL-117/2011/č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00001, z prostředků MPSV ČR, číslo dohody ULN-V-57/2012, Dále smlouva o org. a výkonu veřejné služby ze dne 30.1. 2012.V roce 2013 sml. ULN-V-8/2013. V roce 2014 sml. LNA-V-30/2014.Sponzor ohradní zdi: ESJF

Na opravě obvodové zdi se organizačně podílela: Federa židovských obcí v ČR a Matana a.s., Izraelská 1, 130 00 Praha 3, IČO: 41691211, www.pamatky.kehilaprag.cz.

Fotky z návštěvy významných sponzorů a hostů židovské památky.