Židovský hřbitov Hřivčice
Navštivte jeden z největších židovských hřbitovů v severních Čechách
Home page

Popis hřbitova

srpen 2016


Památka:Židovský hřbitov u Hřivčic
Cizojazyčný název:Jüdischer Friedhof in Pflanzendorf (Riwtschitz)
Současný vlastník: Židovská obec Teplice, LV 262
Parcelní číslo památky: p.p.č. 208 (přilehlý pozemek p.p.č. 190)
Katastrální území: Hřivčice, Městys Peruc, okres Louny
Rozloha pozemku: 4963 m2
Rozloha hřbitova: 3163 m2
Počet dochovaných hrobů: cca. 400

zeměpisná poloha: 50°19'29.21"N 13°55'15.23"E
Odkaz na mapu

Založeno: asi r. 1759 (možná již 1698), rozšířen v 18. století
Historický vlastník: Izraelitské pohřební bratrstvo pro Hříškov a okolí Odkaz na historickou mapu

Mapka židovského hřbitova

Seznam jmen vyskytujících se na židovském hřbitově u Hřivčic
Katalog židovského hřbitova u Hřivčic (pdf)

Katalog Židovského hřbitova u Hřivčic (web), zdroj: projekt Chewra (Achab Haidler)

náhrobek Příklad textu náhrobku (epitafu)- jedná se o jeden z nejprokomponovanějších:

Sem uložili toho, jenž se připojil ke svému lidu osmého kislev roku: "Neboť byl člověkem laskavým u upřímným..(r. 1804) I vstal Jonah a vydal se do cíle do Laskavějšího světa. Patříval k ryzím lidem Pravdy, zoufalé s láskou sytíval a podobně jako Šemuel se modlíval k Panovníkovi srdcem plným lásky. Budiž mu přán Pokoj (alaw šalom) se o něm říkavalo jak v tomto tak i v budoucím světě... (roto) pro něj nyní s bolestí v duši proléváme slzy

Poznámka:
Epitaf obsahuje kryptogram, zde tvořený celými počátečními slovy jednotlivých řádků: Jonah, ben Šemuel alaw šalom.

Další texty náhrobků - klikněte zde.

Židovský hřbitov na Wikipedii

Aktuální informace najdete také na facebooku